GEMEENSCHAPSHUIS HET TREFCENTRUM KELPEN-OLER. 1970-2016

Het Trefcentrum

De eerste aanzet voor de totstandkoming van het gemeenschapshuis, dateert

van 22 juni 1962, toen de oprichting plaatsvond van de Sint Hubertusstichting

van de Jacht van de parochie Kelpen-Oler.

De grote drijfkracht was de toenmalige pastoor Th. J. Snackers, tevens voorzitter.

Het bestuur werd verder gevormd uit de leden van de Stierhouderij

Kelpen-Oler, t.w. P. Kuppens, J. Jetten, G. Peeters en Chr. Driessen.

Het eerste bouwplan voor het gemeenschapshuis, ontworpen door architect

Hoen uit Maastricht, dateert van augustus 1962.

Op 24 augustus 1962 werd de eerste Stichting Gemeenschapshuis in het leven

geroepen, en notarieel vastgelegd ten overstaan van notaris F. Wennekers

te Thorn. Voorzitter werd pastoor Th. Snackers. Verder werd het bestuur gevormd

door twee leden, benoemd uit de Sint Hubertusstichting van de Jacht, t.w.

J.L. van Heur en G. Peeters, en vier leden uit de Culturele Werkgemeenschap

Kelpen-Oler, t.w. P. Korten, J. Hansen, N. Peeters en P. Kuppens.

Na een bewogen periode en om eindelijk eens te komen tot realisatie van het

gemeenschapshuis, werd op aandrang van de instanties die subsidies

moesten verstrekken een tweede Stichting Gemeenschapshuis in het leven

geroepen. De oprichting hiervan vond plaats op 19 januari 1968.

Het bestuur bestond uit: H. Heymans, wethouder van de gemeente Grathem; N. Peeters,

namens het schoolbestuur van de parochie van de H. Liduina; J. Hansen, namens

het kerkelijk zangkoor; J.L. van Heur, namens de Sint Hubertusstichting

van de Jacht; G. Peeters, namens schutterij “St. Petrus”; P. Korten, namens

fanfare “St. Liduina” en L. Creemers, namens de voetbalvereniging K.O.C.

Onder dit bestuur kon in augustus 1969 met de bouw gestart worden, zij het

op een andere plaats dan die men zich aanvankelijk gedacht had.

De oorspronkelijke plaats was namelijk het terrein waar de kleuterschool gebouwd is.

In de eerste opzet van de plannen vormde deze school een onderdeel van het

gemeenschapshuis. In 1970 werd het gerealiseerde gemeenschapshuis voor de eerste

keer gebruikt voor de Carnaval. Ruim twee jaar nadat de tweede Stichting

Gemeenschapshuis was opgericht vond tenslotte op 11 april 1970 de officiële opening  plaats door député drs. J. Lebens. Een mijlpaal in het gemeenschaps- en verenigingsleven van Kelpen-Oler was hiermee bereikt.

 

Doel

De Stichting Gemeenschapshuis stelt zich ten doel de oprichting, het beheer

en de exploitatie van een gebouw, dat voorziet in de behoefte aan geschikte

ruimte voor de activiteiten van de plaatselijke verenigingen en

stichtingen op sociaal, maatschappelijk, recreatief en cultureel
gebied.

 

Stand van zaken thans

Aan de vraag van het bloeiend verenigingsleven in Kelpen-Oler kon het gemeenschapshuis

niet meer voldoen, zodat uitbreiding en verandering noodzakelijk geacht werd.

1980 verbouwing westkant: hoge ramen weg, bergruimte en er werd een keuken gerealiseerd.

1984 verbetering: kleedruimten en de douches werden erbij gebouwd.

1989 verbouwing: Foyer, keuken, kleine zalen, hal, bergruimte en de voorgevel werd aangepast.