Het gemeenschapshuis is een eigendom van de stichting “Gemeenschapshuis Trefcentrum Kelpen-Oler”. De stichting wordt bestuurd door de volgende bestuursleden.

  • Math Daemen Voorzitter
  • Jorge Hermans Secretaris
  • André Geraets Penning meester
  • Sjra Cuypers
  • Sjeng Kremers
  • Thea Schrurs

Het dagelijkse bestuur wordt gevormd door de voorzitter, secretaris en penningmeester.

Het beheer is in handen van het dagelijks bestuur.